Mannen, Michel Bagaragaza, var en nær venn av familien til tidligere president Juvenal Habayarimana som døde i et flykrasj i 1994. Etter dødsfallet begynte massakrer av flere hundre tusen tutsier, og 60 år gamle Bagaragaza er anklaget for å ha planlagt og gjennomført drap i tiden etter flykrasjet.

FNs sikkerhetsråd har pålagt FNs krigsforbryterdomstol for Rwanda (ICTR) å avvikle virksomheten i løpet av 2008, og har oppfordret alle FNs medlemsland om å bistå domstolen i prosessen.

– Ordnet lastebiler

Den norske regjeringen har besluttet at én person som er mistenkt for å ha deltatt i folkemordet, kan overføres til Norge for straffeforfølgelse og eventuell soning her.

Hasan Bubacar Jallow ved FNs krigsforbryterdomstol for Rwanda bekreftet onsdag at Norge har tatt på seg å overta rettsprosessen mot Bagaragaza, som tidligere hadde ansvaret for Rwandas teindustri.

Bagaragazas forsvarsadvokater skal ikke ha hatt innvendinger mot at saken blir ført i Norge, ifølge Jallow.

60-åringen er mistenkt for blant annet å ha stilt lastebiler til rådighet for militsmedlemmer som deltok i massakrene av 800.000 tutsier og moderate hutuer i de vel tre månedene drapene pågikk.

Hvis saken blir besluttet overført, har Riksadvokaten bestemt at den skal etterforskes av Kripos. Tiltalespørsmålet vil bli avgjort av Riksadvokaten.