— Folkeavstemningen går som planlagt, slo Göran Persson fast på en pressekonferanse litt før kl. 12.00. statsministeren kom rett fra et møte med de andre partilederne i Sverige.

Persson redegjorde for de tre alternativene som partilederne hadde drøftet. Det første var å fortsette som planlagt. Alternativ nummer to var å utsette folkeavstemningen i en måned. Siste mulighet som ble vurdert var å utsette folkeavstemningen til neste år.

— Vi er enige om at de to siste alternativene er dårlige, slo Persson fast. Beslutnignen var enstemming blant partilederne.

Göran Persson selv vil ikke ta aktivt del i valgkampinnspurten frem mot valget på søndag.

— Jeg kommer ikke til å delta i noen debatt. Min innsats kommer til å begrense seg til å oppfordre folk til å delta i demokratiet og avgi sin stemme, sa statsministeren.

På spørsmål om hvordan han tror drapet på Anna Lindh vil kunne påvirke resultatet av avstemningen, svarte Persson:

Vi avstår fra å delta i den type spekulasjoner. Alle partilederne er samstemte i at resultatet skal respekteres.

Persson varslet også at det i morgen vil avholdes det han kalte "en manifestasjon mot vold og for demkratiet". Tidspunktet er ennå ikke fastsatt.

En dypt beveget Göran Persson vil ikke delta aktivt i den resterende tiden frem til folkeavstemningen om innføring av euro. <br/>FOTO: Mats Andersson / SCANPIX
Mats Andersson / SCANPIX