Meningsmålinger viser at rundt to tredeler av befolkningen godtar regjeringens forslag til en oppgradering. Arbeidet på kanalen, som forbinder Stillehavet med Atlanterhavet, skal etter planen koste 35 milliarder kroner.

President Martin Torrijos har kalt avstemningen landets viktigste siden Panama ble uavhengig fra Colombia i 1903. Motstanderne frykter imidlertid at landet, som allerede sliter med stor gjeld, kan komme i økonomisk uføre hvis kanalen blir dyrere enn planlagt.

Nye jobber

Tilhengerne håper at utvidelsen, som etter planen skal begynne i 2008, vil føre til at det skapes nesten 50.000 nye jobber. Mesteparten av landets 3 millioner innbyggere lever i fattigdom, og mange er arbeidsløse.

Kanalen åpnet i 1914 og kostet 2,5 milliarder kroner og 25.000 menneskeliv å bygge. Mange av arbeiderne døde av malaria og gulfeber. Takket være kanalen slipper skipene den lange veien rundt sørspissen av Sør-Amerika. Rundt 4 prosent av verdenshandelen går gjennom kanalen.

Problemet er at kanalen er blitt for smal for mange moderne tankskip. Og på grunn av økningen i verdenshandelen er køen for å komme gjennom den 80 kilometer lange kanalen blitt lengre.

Doble kapasiteten

Den planlagte oppgraderingen vil doble kanalens kapasitet. Nye og videre sluser og en bredere og dypere kanal vil gjøre at skip med hele 12.000 containere kan passere, mot dagens grense på 4.000.

Ferdinand de Lesseps fra Frankrike, samme mann som bygget Suez-kanalen, begynte arbeidet med Panama-kanalen i 1880. Etter ni år gikk prosjektet konkurs, og arbeidet med kanalen ble oppgitt.

USA kjøpte kanalen i 1904, og ti år senere ble den åpnet. USA drev kanalen i mesteparten av forrige århundre, men overlot den til Panama i 1999. Etter at landet tok over kanalen er den blitt drevet bra, men nå kan den få en utfordrer. Nicaragua har nemlig nylig offentliggjort planer om å bygge sin egen kanal mellom Stillehavet og Atlanterhavet, til 120 milliarder kroner.