• Det er forståelig at folk spør, og vi må kunne svare, men vi ønsker trekkfuglene velkommen og finner ingen grunn til å overdrive dramatikken ut fra dagens situasjon.

Det sier førstekonsulent Stein Byrkjeland ved Fylkesmannens miljøvernavdeling til Bergens Tidende. Han er med i en nyopprettet ekspertgruppe som bl.a. har til oppgave å følge spesielt med på trekkfuglene som nå er på vei til Vestlandet.

Praktiske råd

Gruppen er sammensatt av folk fra Norsk Ornitologisk Forening, Mattilsynet i Hordaland, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen i Hordaland. Den skal blant annet sørge for at viltlovens bestemmelser og intensjon blir tilstrekkelig ivaretatt hvis fugleviruset skulle bli påvist hos villfugl på våre kanter. De skal også bistå med praktiske råd for hvordan man bør forholde seg i enhver situasjon.

— Det er Mattilsynet som er den sentrale offentlige instansen i dette arbeidet, og på regionalt og lokalt nivå har vi løpende og god kommunikasjon med dem, sier Byrkjeland.

Må være årvåkne

— Vi må ha et edruelig forhold til dette, men likevel være årvåkne. I den situasjonen vi har nå, kan vi gjøre lite annet enn å være fortløpende orientert og fullt oppdatert på hva som skjer. Hvis det plutselig skulle bli registrert masseforekomster av døde fugler, må vi være klar til å ta raske vurderinger tilpasset den lokale situasjon. Foreløpig har vi hatt større pågang fra media enn fra folk som er bekymret for fuglesmitte, sier Byrkjeland til BT.

Ingen fra Asia

Vårens fugletrekk til Vestlandet kommer i det alt vesentlige fra Afrika, de vestlige delene av Europa og landene rundt Nordsjøen. Ikke en fugleart på Vestlandet har ordinær trekkrute den lange veien fra Asia, der fugleviruset har oppstått og fått størst utbredelse.

Det ferske tilfellet i Sverige er nærliggende å sette i sammenheng med spredning ved ville fugler, men ellers har spredningen av smitten så langt vært mer sammenfallende med handelsveiene for fjørfe, og ikke trekkfuglrutene.

— Potensialet for en videre spredning med villfugl må vi selvsagt ta høyde for, men foreløpig er det meste uvisst, og det er uråd å trekke konklusjoner. Men vi følger selvsagt med i tilfelle døde fugler skulle dukke opp også hos oss, sier Byrkjeland.