Lokalbefolkningen i Sedrot, som er Gazas nærmeste by på israelsk side, har lørdag samlet seg oppe på en høyde med god utsikt over Gaza som bare ligger seks-syv kilometer unna. Enkelte klapper og nikker når det har sett en fulltreffer i Gaza.

Noen har flyttet gamle møbler ut og satt seg til rette som foran en fotballkamp. Men det som foregår rett foran øynene på dem nå i kveldstimene, er en blodig virkelighet. Lyden fra bombene som faller inne på Gazastripen drønner i ørene, mens flammene fra eksplosjonene lyser opp den kveldsmørke himmelen. Byen er halvtom. Mange har valgt å reise vekk.

Effektivt rakettvern

Samtidig har Hamas sendt flere raketter innover mot de israelske byene i nærheten. For bare en halvtime siden klarte det israelske rakettvernet å ødelegge tre av dem. Resultatet viste seg som eksplosive lysglimt over hodene på lokalbefolkninga i Sedrot. Mange klappet og jublet for hver rakett som ble ødelagt.

Befolkningen i byen er blitt så trenet i rakettangrep at de kan høre fra hvilken side raketten kommer inn. Bare de som vet at raketten havner i deres nabolag, går inn i bomberommene.

— Start invasjonen

De fleste av lokalbefolkningen gir uttrykk for at Israels bakkeinvasjon bør starte jo før jo heller.

— Det ville dere også ha ønsket om nabolaget ditt i Norge hadde fått like mange Gaza-raketter i hodet som oss, sa en av dem til Aftenbladet.no.

Flere har tatt barna med seg for å skue hva som foregår noen kilometer borte.

Ingen svarer i Gaza

Aftenblad-teamet har flere kontaktpersoner inne i Gaza. Men hver gang vi prøver å ringe, får vi bare en telefonsvarer med beskjed om at vi har ringt feil nummer eller at personen ikke er tilgjengelig. Men det kan kanskje skyldes dårlig forbindelser akkurat nå enn avstengte datalinjer.

Omtrent alle offentlige veier inn og rundt Gaza er stengt. Journalistene er bedt om å forlate utkikkshøyder med henvisning til at det var for farlig for oss der.

Det oppleves uvirkelig og absurd å stå på «trygg» avstand og vite at hvert bombenedslag kan koste menneskeliv i de trange og overbefolkede bydelene der 1,5 millioner mennesker er stengt inne i det som er kaldt verdens største fengsel.

— Jeg gråter for mine venner i Gaza, sa en av kameramennene til Aftenbladet.no mens han zoomet inn på eksplosjonene over Gazas kveldshimmel.

Bakkeinvasjonen kommer

Ingen vi har snakket med, tror at de israelske myndighetene vil spare Gaza. De tror det bare er snakk om timer eller dager før bakkestyrkene går inn. I hele dag har det vært heftig transport av stridsvogner og annet krigsmateriell inn mot Gazastripen.

De israelske myndighetene har forsikret at de kun bomber militærlagre og Hamas sine kontorer og kvarterer, men selv ikke Sedrots innbyggere på utkikkshøyden ser ut til å tro på de forsikringene.

Det går mot natt over Gaza. Det vil bli en lang natt, og noen kommer til å dø.