JAN TYSTAD

32 prosent mener Vestens samfunn er «dekadent og bør ødelegges».

16 prosent har ingen lojalitet overfor Storbritannia.

24 prosent sympatiserer med selvmordsbombernes motiver.

6 prosent mener selvmordsbomberne gjorde det rette.

Målingen som er gjengitt i Daily Telegraph viser at et stort flertall på 88 prosent fordømmer selvmordsbomberne i London, men seks prosent, som tilsvarer 100.000 personer av landets 1,6 millioner muslimer, mener at selvmordsaksjonene var berettiget. I tillegg kan 24 prosent forstå hvorfor de sprengte seg i luften eller prøvde å gjøre det.

Føler seg ikke velkommen

Meningsmålingen viser at muslimene ikke er integrert og heller ikke føler seg velkommen i det britiske samfunn. Dette skyldes både at de foretrekker å isolere seg i spesielle områder og det skyldes at britene har gjort for lite når det gjelder å ønske dem velkommen..

De blir spurt hvor lojale de føler seg overfor Storbritannia og 48 prosent svarte at de føler seg meget lojale, 33 prosent ganske lojale. Dette betyr at en av fem muslimer ikke føler seg lojal i det hele tatt eller lite lojale.

Et annet spørsmål lød: «Er du enig eller uenig med følgende påstand: Politiske ledere i Storbritannia bryr seg ikke om likhet. De mener at livene til hvite, britiske mennesker er mer verdifulle enn livene til britiske muslimer». 52 prosent er enig i denne uttalelsen og 29 prosent er uenige. 50 prosent mener at britiske politikere ikke er seriøse når de sier at de respekterer islam og ønsker å samarbeide med muslimene

Vil fortelle

Stor skepsis til Vesten kommer frem i denne målingen. En prosent er enig i at «vestlige land er dekadente og umoralske og burde ødelegges med voldelige midler», mens 31 prosent er enig i målet, men mener det må nås med ikke-voldelige midler.

For myndighetene er meningsmålingen positiv fordi et stort flertall tar avstand fra selvmordsbombere og fordi mange er villig til å samarbeide med politiet.

73 prosent er villig til å fortelle politiet dersom de vet at noen planlegger en selvmordsaksjon. Når det gjelder å si fra om religiøse fanatikere, er de ikke så samarbeidsvillige. Bare 47 prosent sier at de vil informere hvis de finner ut at en imam driver å «spre hat mot Vesten i sine taler».

To pågrepet

Ved midnatt fredag ble en ny mistenkt arrestert i Stockwell-området. Det er den andre som politiet har tatt etter at bildene av de ettersøkte, ble offentliggjort. Samtidig er det slått fast i flere aviser at politiets spesialavdeling mot terrorister har fått klarsignal til å «skyte for å drepe». Mannen som ble skutt i hodet på Stockwell undergrunnsstasjon fredag, ble drept på denne måten fordi politiet mener det er det sikreste for å hindre at selvmordsbombere utløser mekanismen.