USAs og Russlands mektigste menn føler hverandre på tennene. De to var «synlig forlegne» da de tirsdag møttes i Moskva, skriver nyhetsbyrået Reuters. Obamas bemerkning for kort tid siden, da han kalte Putin «en mann med den ene foten hengende fast i fortiden», så ut til å prege stemningen.

Putins velkomst til Obama var da også omstendelig snarere enn hjertelig.

– Historien om forholdet mellom Russland og USA omfatter svært mange ulike anledninger og begivenheter av la oss si ulik farge, sa han.

«Grå stemning»

– Det var tider da forholdet oss imellom blomstret. Men det var også perioder da stemningen, for å si det slik, var nokså grå våre to nasjoner imellom, fortsatte den russiske statsministeren, som i stor grad unngikk øyekontakt med Obama.

Obama snakket mer rett frem og la an en mer optimistisk tone.

– Vi mener dette er en utmerket anledning til å styrke grunnlaget for forholdet mellom USA og Russland, sa presidenten før han og den russiske statsministeren gikk for å drikke te.

Obama understreket senere tirsdag at NATO ønsker samarbeid med russerne og ikke konfrontasjon, men la ikke skjul på at verdenssamfunnet ser med uro på Russlands anstrengte forhold til nabolandene Ukraina og Georgia. Han tok til orde for økt samarbeid mellom USA og Russland på områder som frihandel og energipolitikk.

Iran og Nord-Korea

Den amerikanske presidenten oppfordret også russerne til å slutte seg til USAs arbeid for å stanse spredningen av atomvåpen, og å hindre Iran og Nord-Korea i å utvikle slike våpen. Hvis den kjernefysiske trusselen fra Iran ble fjernet, ville behovet for et amerikansk rakettskjold i Øst-Europa langt på vei være borte, fremholdt Obama.

– Fremtiden tilhører ikke de som bygger opp hærer på slagmarken eller graver raketter ned i bakken. Fremtiden tilhører unge mennesker som har fantasi og utdannelse nok til å skape, sa presidenten i en tale til elever som har tatt avgangseksamen ved en russisk næringslivsskole.

Ingen «Obamani»

Russiske medier har vært påfallende nøkterne i sin omtale av besøket fra USA. Det har ifølge Reuters ikke vært tegn til den overbegeistrede «obamanien» som preger deler av mediedekningen ved tilsvarende anledninger i vestlige land, og russiske kommentatorer har konsentrert seg om sakene snarere enn personene på toppmøtet.

Meningsmålinger viser da også at russere flest fortsatt ser med mistro på USA og ennå ikke er overbevist om at Obama står for noe nytt og annerledes i amerikansk politikk. Mange russiske næringslivsledere ser derimot på presidentbesøket som en sjanse til å undertegne nye og lønnsomme samarbeidsavtaler med amerikanske selskaper.

Russlands statsminister Vladimir Putin viste USAs president Barack Obama utsikten fra sin bolig utenfor Moskva tirsdag. I samtalene mellom de to sa Obama at Russland og USA har mange felles interesser og ikke bør se på hverandre som motstandere.

OMVISNING: Putin tok Obama med på en liten omvisningen i og rundt Kreml.
IKKE OBAMANI: Interesserte russere, men intet hysteri som i andre land der Obama kommer på besøk.