32 studenter og lærere ble drept da Cho Seng-hui gikk amok på universitetsområdet. Flere av de drepte studentene ble tildelt doktorgrader og eksamensvitnemål posthumt, til applaus fra de over 30.000 som var til stede ved seremonien.

– Våre hjerter er triste og vi har tunge tanker, sa universitetsdirektør Charles Steger i sin tale. Han leste også opp en hilsen fra president George W. Bush.

– Dere har minnet folk over hele landet og i hele verden om at USAs styrke ligger i hjertet og sjelen til dets innbyggere, skrev Bush.

Den pensjonerte generalen John Abizaid, som var en av de øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i begynnelsen av Irakkrigen, og som selv har en sønn som studerer ved Virginia Tech, berømmet i en tale til studentene det motet og samholdet som de og skolens lærere og ledelse hadde vist i tiden etter massakren.

– Selv om vi er triste og sørger over tapet av dem som ikke kan være her i dag, tror jeg at de ville ha ønsket at denne seremonien både skulle minnes tragedien og samtidig se framover, sa han.