Fogh påpekte at Danmark ønsker å redusere antallet soldater i Sør-Irak i takt med at irakerne overtar mer av ansvaret.

– Jeg pekte på behovet for fremskritt i den politiske prosessen, særlig for å sikre en forsoning mellom de ulike samfunnsgruppene i Irak, skriver Fogh Rasmussen i en kommentar til samtalen med USAs president tirsdag.

– Det er viktig at det gjøres fremskritt i den irakiske freds— og forsoningsprosessen, at menneskerettighetene og rettsstatsprinsipper fremmes og at innsatsen for sivil gjenoppbygging styrkes, mener regjeringssjefen.