– Det er snakk om en alvorlig situasjon der det er avgjørende at vi alle beholder roen, sa Fogh Rasmussen, som takket rekken av land som de siste dagene har gitt sin støtte til Danmark i forbindelse med angrepene på danske ambassader.

Den danske statsministeren la videre vekt på at konflikten ikke lenger kun er en strid mellom Jyllands-Posten og en gruppe danske muslimer. Nå er det snakk om en internasjonal konflikt.

– Mange muslimer både i Danmark og utenfor Danmarks grenser har følt seg støtt og krenket av Jyllands-Postens tegninger. Men la meg også minne om at avisen har beklaget den krenkelsen tegningene har voldt, sier Fogh Rasmussen.

– Men Jyllands-Posten er en fri og uavhengig avis, og alle i dette landet vet at regjeringen ikke har mulighet til å blande seg inn i hva danske medier publiserer, fremholdt den danske statsministeren, som samtidig la vekt på at verken regjeringen eller den danske regjeringen ønsker å krenke muslimer.