Både Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti mener at Fogh Rasmussen burde ha orientert Folketingets utenrikspolitiske nemnd om erklæringen, fordi den har stor utenrikspolitisk betydning.

— -Anders Fogh Rasmussen viser at det er en splittelse i Europa, og han bidrar til splittelsen ved å underskrive støtteerklæringen, sier utenrikspolitisk talsmann for Socialdemokraterne Jeppe Kofod.

— Folketinget har hele tiden forsøkt å få Anders Fogh Rasmussen til å ta stilling til striden mellom en rekke europeiske land og USA. Det gjør han så gjennom dette brevet. Det er fullstendig uakseptabelt i forhold til Folketinget, sier SF-leder Holger K. Nielsen. (NTB)