Et fly med et feltsykehuset til Norges Røde Kors er likevel på vei.

— Haitiske myndigheter har fortalt oss at de ikke vil ta imot flere fly i haitisk luftrom fordi oppstillingsområdene er overfylt, opplyste Laura Brown i USA luftfartsadministrasjon torsdag kveld.

Hun sa at ett amerikansk militærfly og ti sivile fly med forsyninger er plassert i formasjon i lufta over flyplassen mens de venter på at fly skal losse og ta av igjen.

Flyplassen var stengt etter jordskjelvet tirsdag, men rullebanen er i orden så den kunne snart tas i bruk igjen. Men tårnet fungerte ikke, og det var først da amerikanske militære overtok flygeledervirksomheten torsdag at flyplassen ble åpnet for trafikk 24 timer i døgnet.

Norsk fly

Et fly med personell og de viktigste delene til feltsykehuset til Norges Røde Kors reiste fra Gardermoen natt til fredag og skulle mellomlande i Canada før det ankommer Haiti. Selve feltsykehuset sendes fredag i to store russiske transportfly.

Den lille flyplassen har bare en rullebane og begrenset med oppstillingsplass og kan derfor bare takle et visst antall fly av gangen. Det mangler også tungt utstyr til lossing av flyene.

Den første bølgen av hjelpesendinger sprengte raskt flyplassens kapasitet. Militære transportfly fra Brasil, Canada, Den dominikanske republikk, Frankrike, Peru og USA kjempet om plassen torsdag, mens helikoptre fra flere lands flyvåpen sirklet rundt i lufta.

Alternative flyplasser

Mange fly må trolig vente på alternative flyplasser, som Santo Domingo i Den dominikanske republikk og USAs Guantanamo-base på Cuba.

Haitis eneste andre flyplass med asfaltert rullebane befinner seg ved Cap Hatien i nord, flere hundre kilometer fra Port-au-Prince.

En stor del av forsyningene som er kommet til Port-au-Prince, hoper seg opp på flyplassen fordi mange av veiene inn til byen fortsatt er sperret av ruiner og knuste biler og fordi det mangler transportkapasitet.

Situasjonen blir ikke bedre av at havna i Port-au-Prince er ubrukelig etter jordskjelvet. Flere kaier er ødelagt og veien fra havna inn til byen er fullstendig ødelagt og uframkommelig.