En hovedfagsstudent ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjorde oppdagelsen.

– Slimet fra flyndra dreper flere testorganismer, blant annet stafylokokker, forteller hovedfagsstudent Trude Tvete ved NTNU til NRK.

Det er et protein i slimet som tar knekken på bakteriene.

Tvete, som har brukt fire år på hovedfagsoppgaven i bioteknologi, håper oppdagelsen kan være til praktisk nytte.

– Det er høyt opp og langt fram å få utviklet dette til medisinsk bruk, men det hadde jo vært artig, sier hun.