— Vi har hørt at de arresterer og kidnapper folk, og vi er nødt til å dra nå, forteller en mann i ferd med å kjøre ut av byen til AFPs reporter.

Fullastede biler kjørte ut av byen i morgentimene mandag, de fleste av dem østover mot byen Brega, som opprørere tok kontroll over i forrige uke. Mens andre tok sjansen på å reise vestover mot Bin Jawad, til tross for advarsler fra opprørere ved det største kontrollpunktet i byen.

Samtidig ble gjester og ansatte på Ras Lanufs eneste hotell bedt om å dra derfra tidlig mandag. Flesteparten av hotellets gjester var journalister, og etter noen timer ble hotellet åpnet igjen.