JAKOB RUBIN

Etter to og en halv ukes kamper hovedsakelig i den nordlige delen av Haiti, blusset voldsomme sammenstøt mellom tilhengere av president Jean-Betrand Aristide og opposisjonen før helgens opp i hovedstaden Port-au-Prince.

Bevæpnet med macheter, køller og skytevåpen gikk partene til angrep på hverandre, og det meldes om minst 20 hardt skadde.

Siden opprørerne innledet sine voldelige protester mot Jean-Betrand Aristide og hans regjering ved å okkupere en av landets største byer, Gonaives, og deretter omkring en titall andre byer, har sammenstøtene kostet minst 70 mennesker livet.

Frykter borgerkrig

Flere av regionens førende makter, deriblant USA, Canada, Organisasjonen av Karibiske Stater og Frankrike arbeider iherdig for å få de stridende parter til å innlede et samarbeid. Internasjonale observatører frykter at situasjonen vil utvikle seg til en regulær borgerkrig. Den amerikanske, canadiske og spanske ambassade har oppfordret utenlandske statsborgere til å forlate landet.

På flyplassene i Port-au-Prince var det i går køer av mennesker, både utlendinger og haitianere, som desperat forsøker å forlate landet.

Avisen Miami Herald intervjuet i går haitianere på flyplassen i Miami som hadde flyktet fra sine hjem. Husene deres var brent ned av Aristide-tilhengere, hevdet de.

Haitianerne hadde store forhåpninger til presten Jean-Betrand Aristide, da han kom til makten for 14 år siden. Men ifølge hovedparten av haitianerne har han ikke levert varen, men tvert imot ført landet ut i et kaos av korrupsjon. Fra før er Haiti blant verdens aller fattigste land.

Avviser fredsplan

Aristide ble i 2000 gjenvalgt i et valg som fra alle sider ble kaldt svindel. Han beskyldes for korrupsjon samtidig med at Haiti er blitt et vesentlig knutepunkt for narkotikahandelen mellom Sør-Amerika og USA.

Opprørernes hovedkrav er nå at han går av. Mer moderate motstandere krever omvalg.

Mens FN oppfordret Haitis naboland til å ta imot flyktninger, er det motsatte skjedd. Den dominikanske republikk, som deler grense med Haiti, har ifølge nyhetsbyrået AP stengt alle grenseoverganger.

Imens arbeides det intenst i kulissen for å skape en løsning konfliktens parter kan presses til å akseptere. Internasjonale diplomater prøver å få igjennom et forslag som går ut på at Jean— Betrand Aristide gir fra seg en stor del av sine presidentielle fullmakter til en ny statsminister, som blant annet vil ha en internasjonal ledet politistyrke under seg. Til gjengjeld vil Aristide kunne bli sittende til hans periode utløper i 2006.

Gjennom sin talsmann har Jean-Betrand Aristide gitt uttrykk for at han er villig til å forhandle, og han ga i går signaler om at han var villig til å godta den internasjonale fredsplanen. Opposisjonen derimot står enda fast på sitt krav om at presidenten trer tilbake, da de hevder at han ikke er den korrekte vinner av valget i 2000. De har avvist forslaget.