Forvirrede londonere kan nå lære seg de nye betydningene på gratis språkkurs som Londons borgermester Ken Livingstone har fått satt i gang. Her blir det undervist i den såkalte gangsta-sjargongen, skrev avisen The Sun torsdag.

Kursgåere får blant annet lære at ordet «ends» ikke betyr de to ytterpunktene på for eksempel en pølse. På gangstaspråket står det for strøk eller nabolag, som i spørsmålet «what ends you from?» – hvor i byen bor du?

Viderekomne språkstudenter kan ta for seg uttrykk som selv erfarne lingvister har problemer med å forklare. «Rah, das nuff nang» betyr for eksempel at dette er virkelig bra, uten at noen kan gi en bokstavelig oversettelse.

Det nye London-språket kalles offisielt for flerkulturelt engelsk, og brukes i dagligtale av både etnisk hvite briter og ungdom med innvandrerbakgrunn. Ifølge The Sun er språket en blanding av engelsk og dialekter fra India, Jamaica og Vest-Afrika.