JENS ERIK RASMUSSEN

— De menneskelige omkostningene etter naturkatastrofen i Asia har enorme dimensjoner og store områder i 11 land er smadret til ruiner.

Det er derfor paradoksalt at de knusende flodbølgene, det omfattende tapet av menneskeliv og de kolossale ødeleggelsene bare ventes å bli registrert som mindre krusninger for den økonomiske utviklingen i de katastroferammete landene.

Men den begrensete betydningen for regionens økonomi gir samtidig håp om at gjenoppbyggingen vil gå raskere, så de overlevende kan få tak over hodet og få gjenetablert en hverdag og et livsgrunnlag.

Utslettet

Flodbølgene skyllet først og fremst inn over mindre utviklete områder, der tusenvis av hus og hytter ble utslettet, veier ble skylt vekk, broer ble veltet og flyplasser og havner tilintetgjort.

Hovedsteder, viktige industriområder, finansielle institusjoner og telekommunikasjon ble imidlertid stort sett ikke berørt av katastrofen, så handel og produksjon har kunnet gå videre uten kostbare stopp.

Samtidig er det begrunnet håp om at milliardbistanden fra mer enn 40 land vil avhjelpe økonomiske ettervirkninger. Noen næringer kan til og med se frem til en økonomisk boom med større omsetning og flere arbeidsplasser. Det gjelder særlig bygg- og anleggsbransjen, som har utsikt til massevis av arbeid med å gjenreise byer og infrastruktur.

Økonomer tror derfor at katastrofen bare vil ha begrenset innflytelse på den økonomiske veksten i regionen.

— Det er en total katastrofe for de involverte, men det er ikke sannsynlig at det vil ha merkbar betydning for veksten i området, sier sjeføkonom Shane Oliver i finansvirksomheten AMP Capital Investors i Australia.

Flodbølgene gikk særlig ut over fiskeriindustrien og turismen, og de to næringene utgjør bare en mindre del av den samlete økonomien i de fleste av landene som er berørt. De økonomiske konsekvensene ventes å bli mest merkbare i Thailand og Sri Lanka, hvor inntektene fra utenlandske turister bidrar mye til landenes økonomiske vekst.

Noen steder slapp

I Thailand utgjør turismen seks prosent av landets økonomi, men selv om Phuket og de øvrige strendene og tropeøyene på den raserte vestkysten er blant landets mest besøkte feriedestinasjoner, så er andre populære turiststeder gått fri.

Mange reisende har da også avlyst ferien i Phuket og reservert opphold andre steder i Thailand. Januar og februar er høysesong på vestkysten, så alle avlysningene vil koste milliarder i tapt omsetning.

Oppryddingen i Phuket og omegn er i full gang, og de fleste av de store hotellkjedene har erklært at de ønsker å gjenoppbygge ødelagte hotellkomplekser. Det er imidlertid fortsatt usikkert når de hvite sandstrendene som nå er dekket av et tykt lag søle, fremstår like innbydende som før flodbølgene 2. juledag. Dessuten fryktes det at alle korallrevene som tiltrekker dykkere fra hele verden, er blitt delvis ødelagt eller har tatt varig skade.

Aceh-provinsen på nordspissen av Sumatra, som ligger bare 150 km fra jordskjelvets episenter, er hardest rammet av katastrofen. Opp mot 100.000 mennesker er drept, og flere byer utradert.

Provinsen er imidlertid en av de minst utviklete i Indonesia, og Aceh bidrar bare med to prosent til landets økonomi. Tilsynelatende har flodbølgen ikke rammet regionens produksjonsanlegg for olje og naturgass, også koppergruver og kullgruver er intakte.

Befolkningen i de oversvømte områdene lever stort sett av mindre familielandbruk, hvor det dyrkes ris, soyabønner, mais, peanøtter og poteter. Infrastrukturen i den fattige provinsen, der opprørsbevegelser kjemper for selvstendighet, var på forhånd mangelfull, og det er håp om at gjenoppbyggingen med tiden vil bety bedre transportveier i området.

Begrensede skader

På Sri Lanka utgjør fiske og turisme bare knappe seks prosent av landets økonomi, så økonomisk er skaden begrenset.

Store deler av fiskeflåten på landets østkyst ble slått til pinneved. Flere tusen skip er tapt, så fiskerne kan ikke komme på havet. De færreste båter var forsikret, fordi det var for dyrt, og det vil ta lang tid å bygge nye fartøyer. I øyeblikket er imidlertid etterspørselen etter fisk svært begrenset, fordi ingen vil spise fisk fra et hav der likene flyter rundt.

Turismen har i de siste årene hatt fremgang, men belegget på hotellene er halvert og bare tiden vil vise i hvilket omfang utenlandske feriegjester vender tilbake.

Derimot ventes enda flere srilankanere å ta arbeid utenfor landets grenser etter katastrofen. Opp mot en million av landets borgere jobber i Midtøsten og andre land. De fleste er kvinner ansatt som hushjelp, og med lønnen forsørger de mange familiemedlemmer.

Landets omfattende tekstilindustri, som direkte og indirekte skaper sysselsetting for en million mennesker, har ikke tatt skade av vannmassene.

I India er det primært fiskelandsbyer som ble hardest rammet av flodbølgene. Hundrevis av båter er gått til bunns, og mange fiskere er blitt redde for å dra til havs etter flodbølgenes herjing. De har imidlertid ikke andre muligheter, så når nye skip er bygget, går de til sjøs igjen.

Det store spørsmålet er hvordan katastrofen vil påvirke fiskebestanden i farvannene. Flodbølgenes langsiktige konsekvenser for havet, strømforhold og kystlinjen vil først vise seg i løpet av noen år. Noen vitenskapsmenn mener at vannmassenes kraft kan ha ført til alvorlige ødeleggelser på korallrev og mangrovesumper, så den skrøpelige næringskjeden er brutt.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

RYDDER OPP: I den indiske byen Nagapattinam, 25 mil sør for Madras, sitter noen av de overlevende etter flodbølgen og følger med på opprydningsarbeidene.<p/>FOTO: REUTERS