Både Redd Barna og thailandske organisasjoner er opprørt over betingelsene som stilles for å få hjelp. Det er spesielt amerikanske frikirker som står bak «misjoneringen», skriver Svenska Dagbladet.

Opplysningene kommer fram i intervjuer gjort av svensk og britisk Redd Barna, samt Unicef. 5000 thailandske barn fra 5-18 år i de flodbølgerammede områdene har deltatt i undersøkelsen. Den røde tråden i svarene er at de ofte har følt hjelpen fra utenlandske, frikirkelige hjelpeorganisasjoner som påtrengende og krenkende. Budskapet har gått ut på at hvis ikke de og familiene deres omvender seg, blir det ingen hjelp.

Metodene har blant annet ført til rivalisering mellom grupper der enkelte har konvertert og fått hjelp, mens andre har holdt fast på sin opprinnelige religion og har måttet klare seg uten hjelp, opplyser Inger Östergren i Redd Barna i Bangkok.

– Det er et sammensurium av organisasjoner som slåss om menneskenes oppmerksomhet i disse områdene. På enkelte steder er det blitt som på 1800-tallet da misjonærene krevde omvendelse som betingelse for å få mat og klær, sier Östergren, som er Redd Barnas ansvarlige for de flodbølgerammede områdene i Sørøst-Asia.

REUTERS