Washington: 49 prosent av de spurte sier nå at reformen er «en god ting», mens 40 prosent er uenige, viser en meningsmåling utført for USA Today/Gallup.

Halvparten av de spurte sier at de reagerte med «entusiasme» eller «gledet seg» over at Representantenes hus vedtok reformen, mens hver tidende sier at de er «skuffet» eller «sinte» over vedtaket.

Den siste meningsmålingen før reformen ble vedtatt viste at 49 prosent var motstandere, mens 40 prosent støttet reformen.

Skiftet i opinionen er kjærkomment nytt for demokratene. Republikanerne har i månedsvis anklaget Obama-administrasjonen for å presse gjennom reformen mot folkets vilje.

Republikanerne har også lovet å gjøre helsereformen til hovedsak foran kongressvalget i november og truer med å gå rettens vei for å få den kjent grunnlovsstridig.

I den siste meningsmålingen sier 48 prosent av de spurte at reformen er «et godt første skritt» på veien til å få endret det amerikanske helsevesenet.

31 prosent mener at endringene er til det verre, mens 8 prosent mener at USAs helsesystem slett ikke trengte å endres.