Det demokratiske flertallet i Kongressen krever en tidsplan for tilbaketrekking av USAs styrker i Irak, som vilkår for å vedta nye krigsbevilgninger. President George W. Bush har erklært at han vil legge ned veto mot ethvert vedtak om tidsfrister.

Ifølge målingen for NBC News/Wall Street Journal sier 56 prosent at de er enige med demokratene, mens 37 prosent støtter Bush.

I målingen svarer 55 prosent at «seier i Irak er ikke lenger mulig», mens 36 prosent tok det motsatte standpunktet.