55 prosent av svenskene støtter produksjon av elektrisitet i kjernekraftverk, ifølge Sifo-instituttets meningsmåling som ble offentliggjort mandag.

34 prosent støtter en gradvis avvikling av kjernekraften, mens sju prosent vil ha den avskaffet så fort som mulig.

I en folkeavstemning i 1980 stemte svenskene for at alle landets kjernekraftverk skulle avvikles innen 2010. Målet ble imidlertid forlatt på 90-tallet, da det ble klart at planene for å erstatte strømmen fra atomreaktorene var urealistiske. Foreløpig er bare en av Sveriges tolv reaktorer blitt stengt.

Litt under halvparten av elektrisiteten som forbrukes i Sverige produseres i kjernekraftverk.

(NTB)