Luftbombingen mot Taliban-stillinger i Afghanistan, som opprinnelig var planlagt til bare å skulle vare en ukes tid, intensiveres i stedet med flere jagerfly. Nå sette også et av hærens mest dødelige våpen inn – AC-130 kampflyet. I forsvarsdepartementet understrekes det at forlengelsen ikke skyldes skuffende resultater etter den første ukes angrep, men tvert imot er uttrykk for uventet suksess. Det er synlige tegn på at Taliban-styrker er blitt tvunget på flukt av de presise bombingene.

Samtidig har bedre etterretninger fra landjorden gjort det mulig med mer presise angrep på styrkene i garnisonene, og spesielt når de forsøker å skifte stilling på slagmarken.

Forsvarsminister Donald Rumsfeld legger ikke skjul på at han er tilfreds med den uventet raske utvikling.

— I de siste tre-fire dagene er troppekonsentrasjoner blitt angrepet hver dag, fordi vi har fått flere mål enn vi opprinnelig ventet.

Ministeren antyder samtidig at denne innsatsen intensiveres og i økende grad rettes mot Talibans stillinger langs fronten mot Nordalliansen og andre opposisjonsgrupper.

Den økende oppmerksomheten omkring troppestyrker ble understreket tirsdag morgen da AC-130 ble satt inn i flyangrepet mot Kandahar, som er Talibans religiøse hovedkvarter og opprinnelige maktbase.

Angrepet understreket også at innsettelse av bakkestyrker er umiddelbart forestående. AC-130 brukes av flyvåpenets eliteenhet, kjent som Night Stalkers.

Turbopropellflyet er bygget på Hercules transportflyets skrog, men fra begge sider stikker 25 mm maskingevær og 40 og 105 mm kanoner, som kan avfyres med ødeleggende resultat.

Kampflyets effektivitet understrekes av kjælenavnet «Magisk drage». Dragens første og viktigste mål var Taliban-lederen Mullah Mohamed Omars hovedkvarter.

AC-130-kampflyet betegnes som spesielt effektivt om natten og dessuten velegnet til å fungere som artilleribase for luftbårne spesialenheter. Eksperter karakteriserer det som det mest kompliserte luftbårne våpensystem.

Kampflyet er imidlertid langsomt og dermed mer sårbart overfor antiluftskyts. At flyet bla satt inn i kampene tirsdag understreker derfor at USA nå mener at Talibans forsvarsstillinger er redusert til nesten ingenting.

Fortsatt benektes det offisielt at bakkestyrker er blitt satt inn i Afghanistan, men flere høytstående kilder opplyser at etterretningsenheter med regelmessige mellomrom har vært inne og ute av landet.

Opplysningene bekreftes indirekte når forsvarsministeren understreker at man nå opererer på grunnlag av langt bedre informasjoner fra landjorden.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende