Ifølge rapporten var det 99 bekreftede selvmord blant soldater i aktiv tjeneste i 2006, mot 88 året før. Det er det høyeste tallet siden 1991, da 102 amerikanske soldater tok sitt eget liv.

Over en firedel av selvmordene skjedde blant soldater i Irak og Afghanistan. Selvmordsraten blant kvinnelige soldater i Irak og Afghanistan var dobbelt så høy som for kvinner som ikke var sendt ut i aktiv krigstjeneste, heter det i rapporten.

Foreløpige tall for første halvår 2007 tyder på at det totale antallet selvmord i hæren vil gå ned, men at selvmordsraten vil fortsette å øke blant soldater i Irak og Afghanistan.