Over en firedel av soldatene som begikk selvmord i 2005, var utplassert i Irak eller Afghanistan.

Men antall selvmord er fortsatt lavere i militæret enn i resten av samfunnet, viser statistikk som ble offentliggjort fredag.

Ifølge det amerikanske forsvaret er selvmordene forårsaket av det høye stressnivået soldater både i utlandet og hjemme utsettes for.