– Det er sjuende gang vi okkuperer et hus, og hvis det blir tatt fra oss, er det ikke siste gang. Vi ønsker at politikerne skal få øynene opp for at det er bruk for et ungdomshus i København nå, sier en av aktivistene.

Kort etter okkuperingen kom mannssterkt politi til stedet, og aktivister som hadde lenket seg fast til huset, ble pågrepet.

Det ble kastet stein mot politiet og også satt fyr på flere avfallscontainere i området. Nørrebrogade var en periode barrikadert av aktivistene.

Uroen var over i 2-tiden natt til lørdag, og da var 34 aktivister pågrepet.