Care har etablert en egen koordinasjonsenhet i Jordan som skal støtte opp om arbeidet i Irak og hjelpe flyktende irakere. Hjelpeorganisasjonen har beholdt sitt personale i Bagdad.

Støtte

Care har fått støtte fra det norske Utenriksdepartementet, og akter å fortsette utdeling av spesialnæring til feil— og underernærte barn på sykehus i det sørlige og sentrale Irak.

Hjelpeorganisasjonen har også søkt Utenriksdepartementet om ytterligere 20,8 millioner kroner i støtte til hjelpearbeidet i Irak. Pengene skal blant annet gå til innkjøp og utdeling av mat til barn og mødre som er innlagt på sykehus.

Caritas

Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon, Caritas Norge, har arbeidet i Irak siden 2000, og fikk forrige torsdag 5 millioner kroner fra Utenriksdepartementet for å drive med beredskapsarbeid i Irak.

Tidligere mat- og helsesentre for mor og barn er omgjort til å kunne bistå flere mennesker og sikre medisintilførsel og førstehjelp. Dette arbeidet er et bidrag til å lindre de store lidelsene Irak-krigen vil påføre sivilbefolkningen.

Også Røde Kors er representert i Irak med sin søsterorganisasjon Røde Halvmåne. Den internasjonale Røde Kors-komiteen har representanter i byene Bagdad og Erbil.

(NTB)