50 år gamle Li ble arrestert forrige helg av sikkerhetspolitiet, anklaget for å drive med aktiviteter som kan styrte regjeringen, melder en kinesisk menneskerettighetsgruppe med base i New York.

Lis søster Li Wanglin og hans svoger Zhao Baozhu ble anholdt samtidig, i tillegg til fem andre personer, alle på lignende grunnlag.

Li Wangyang sultestreiket i februar for å kreve at de kinesiske myndighetene betaler behandlingsutgiftene han må ut med, blant annet til sine hjerte— og lungelidelser.

Den kinesiske menneskerettighetsgruppen HRIC opplyser at Li har vært utsatt for tortur med alvorlige slag under tidligere fengslingsperioder, hvor han i flere tilfeller er slått bevisstløs, satt på isolat og nektet mat. Li var blant de mange som protesterte mot det kinesiske regimet på Den himmelske freds plass i 1989.

Meldingen om at han er arrestert på nytt kommer samtidig med en voksende undertrykking av systemkritikere i Kina.

NTB