I alt kan det dreie seg om vel 300 personer, kanskje flere.

– Foreløpig har vi ikke noe tilbud å gi til dem som ønsker å komme seg ut av landet, men vi arbeider på spreng for å finne muligheter til å evakuere norske borgere og folk som bor fast i Norge, sier Charge d’Affaires ved den norske ambassaden Tryggve Gjesdal til NTB.

Utenriksdepartementet sier at evakuering av nordmenn fortsatt vurderes fortløpende, og at de vil vite mer om situasjonen i løpet av fredagen.

Alle kommer fram

Ifølge Gjesdal ser de europeiske ambassadene på mulighetene for å samordne en evakuering.

Han sier at de fire ansatte ved ambassaden gjør det de kan. Utenriksdepartementet har sendt to ansatte for å forsterke bemanningen. Disse håper å komme til Libanon via Syria.

– Det er mulig å ringe til ambassaden. Alle kommer igjennom på telefon. Sender folk oss SMS ringer vi tilbake, forsikrer Gjesdal.

Han kan melde om stor pågang av engstelige slektninger og pårørende.

Ikke full oversikt

Gjesdal sier også at ambassaden ikke har noen fullstendig oversikt over norske borgere i Libanon, men han håper å skaffe seg bedre oversikt i løpet av fredag.

– Trolig kommer vi opp i flere hundre. Av disse er rundt 90 norsk-libanesere som besøker slekt og venner i Sør-Libanon. Hvor mange av disse som ønsker å reise vet vi ikke. De har også sine egne nettverk og er ikke så vanskelig stilt som vanlige turister, sier han.

Gjesdal kan fortelle at det er stille og rolig i den bydelen ambassaden ligger, og at livet stort sett går sin vante gang.

Veien ut av det krigsherjede landet snevres stadig inn. Det er blokade til sjøs og i lufta.

– Natt til fredag ble hovedflyplassen i Beirut ytterligere ødelagt i nye bombeangrep. Ferjene til Kypros er innstilt og meldingene går ut på at hovedveien til Damaskus er ødelagt. Der er imidlertid mulig å komme til Syria ved å kjøre nordover og komme til Syria ved en slik hesteskomanøver. Hittil går flytrafikken til og fra Syrias hovedstad normalt, sier Tryggve Gjesdal.