Bakgrunnen er at seks italienske soldater er døde av leukemi etter å ha tjenestegjort i Bosnia og Kosovo i 1990-årene. Eksperter mener det kan være en sammenheng mellom sykdommen og utarmet uran som NATO benytter for å forsterke panserbrytende granater.

2.500 norske soldater har tjenestegjort i Kosovo, og pressetalsmann Per Høiby i Forsvarets overkommando sier til NTB at FO vurderer hvilke tiltak som bør settes i verk.

-Foreløpig har Norge intensivert samarbeidet med allierte land og startet et arbeid for å foreta en kobling mellom sivile og militære helseregistre. Alle som blir dimittert etter tjeneste i utlandet, får også beskjed om å melde fra hvis de føler seg syke.

-Vi er veldig opptatt av dette spørsmålet, men det finnes ingen klar konklusjon om det er noen sammenheng mellom sykdommen og utarmet uran, sier Høiby.NTB