Tallet er ventet å dempe noe av bekymringen for en nedgang i markedet.

Arbeidsdepartementets tall på nye arbeidsplasser regnes som et godt mål for den økonomiske situasjonen i USA, verdens største økonomi.

Så selv om arbeidsledigheten går opp fra 4,6 prosent til 4,7 prosent på grunn av at også tallet på arbeidssøkere øker, er et høyt tall på skapte arbeidsplasser en positiv nyhet for markedsaktørene i USA.