Siden dødsstraffen ble gjeninnført i USA i 1976, har totalt 820 mennesker blitt henrettet.

Texas er den amerikanske staten som henretter flest. I år har 33 fanger blitt henrettet, og det er planlagt at sju dødsdømte fanger skal bøte med livet i januar, sier Richard Dieter ved Informasjonssenteret for dødsstraff i Washington.

Statene Illinois og Maryland har midlertidig innstilt bruken av dødsstraff.

(NTB)