Säpos rapport viser at det i 2004 ble registrert 614 kriminelle handlinger mot homofile der offerets legning var motiv for forbrytelsen, en økning på 117 prosent fra året før. Rapporten ble lagt fram tirsdag, samme dag som en svensk predikant ble frikjent for hets mot homofile.

Mesteparten av forbrytelsene besto i verbal sjikanering og trusler. Deretter kommer psykiske overgrep, mens bare sju av sakene involverte legemsfornærmelse.

Økningen skyldes både at Säpo i fjor forandret måten forbrytelser ble registrert, og at homofile i økende grad er villige til å rapportere hatforbrytelser. Allikevel har det ifølge Säpo vært en faktisk økning i antall overgrep mot homofile.

Ifølge Säpos statistikk økningen av overgrep mot homofile i Sverige økt jevnt siden 2000.

Hatforbrytelser motivert av antisemittisme steg i fjor med 44 prosent til 151 rapporterte tilfeller, mens forbrytelser motivert av fremmedfrykt steg med 27 prosent til 2.263.