Det er en økning på 1,3 millioner fra 2000, melder USAs folketellingskontor. Det er første gang siden 1993 at tallet på fattige øker. Fra 1980 til 1998 lå prosentdelen fattige over 12 prosent med topper på 15 prosent i begynnelsen av Ronald Reagans regjeringstid og på slutten av George Bush seniors periode.

De gode økonomiske år under Bill Clintons åtte åtte år i Det hvite hus førte til at tallet på fattige gikk ned med 7,7 millioner, til et «lavmål» på 31,6 millioner da president Bush junior overtok presidentmakten i januar 2001.

Den økonomiske nedgangen undergraver også grunnlaget for gjennomsnittsinntektene i USA. Middelklassen ser sin årsinntekt redusert med vel 2 prosent på årsbasis, og det gjelder for alle deler av landet, unntatt de nordøstlige delstater i New England, der inntektene økte.

Men president George W. Bush er fortsatt optimistisk og ser ingen faresignaler, bare han får snakke om krig mot Irak, fjerning av «erkeskurken» Saddam Hussein og forsvar av amerikanske frihetsidealer.

Det er fortsatt den svarte befolkningen og de spansktalende som står for den største andelen fattige i USA. Regjeringen definer en familie på fire som fattig hvis årsinntekten faller under 18.104 dollar, mens en enslig er fattig hvis han eller hun tjener mindre enn 9.039 dollar i året.

— Nå må Bush-administrasjonen begynne å tenke mer på landets økonomiske situasjon, sier senator Paul Sarbanes, demokrat fra Maryland. Han er ikke alene om å kreve større innsats fra Det hvite hus i arbeidet med å få USA opp av den økonomiske bølgedalen.

(NTB)

FOKUS: Fattigdommen i USA er ikke George Bush' hovedfokus om dagen.
Foto: REUTERS/Larry Downing