Hele 26.000 mennesker har oppsøkt lege eller helsestasjoner for å få hjelp, etter at mer enn 500 tonn giftig avfall i forrige måned ble dumpet på åpne fyllinger og i en lagune rund millionbyen Abidjan.

Gassene fra avfallet gir kvalme, oppkast, diaré og pustevansker.

Statsminister Konan Banny lover at oppryddingen vil begynne søndag, under ledelse av et fransk firma. Han kunngjorde torsdag også at forebyggende tiltak ville bli iverksatt for å hindre at giften skal komme inn i matvarekjeden.

Regjeringen søkte avskjed

Statsminister Banny leverte i forrige uke inn regjeringens avskjedssøknad på grunn av skandalen, og leder nå et forretningsministerium.

Giftlasten, som for det meste består av spillolje og kaustisk soda, ble losset fra det Panama-registrerte skipet «Probo Koala» 19. august. Det nederlandske selskapet Trafigura, som opererer «Probo Koala», skylder på det lokale avfallsfirmaet Tommy, som tok imot lasten.

Trafigura hadde planlagt å losse avfallet i Amsterdam i juli, men nederlandske myndigheter mente avfallet var for giftig.

Sju arrestert

Sju personer er arrestert etter giftdumpingen, blant dem sjefene i avfallsfirmaet Tommy og to andre selskaper fra Elfenbenskysten.

De ansvarlige vil bli stilt til ansvar for sine handlinger, lover statsminister Konan Banny.

Det er dyrt å kvitte seg med giftig avfall i rike industriland. Det har de siste årene vært flere tilfeller av at giftig avfall er blitt illegalt dumpet i afrikanske land.