Tallet på britiske soldater i Sør-Afghanistan vil dermed komme opp i 5.800 i løpet av sommeren, ifølge Browne.

I tillegg er omkring 1.000 soldater stasjonert i hovedstaden Kabul.