I gjennomsnitt omkom det daglig 270 kinesere i trafikken i 2005, noe som var rundt åtte prosent færre enn året før, viser statistikken. 470.000 kinesere ble skadd i trafikken i 2005, og også dette var en liten nedgang fra året før, opplyser myndighetene.

— Dette er første gang siden 2001 at tallet på trafikkdødsfall har falt til under 100.000, opplyste lederen for det kinesiske trafikkpolitiet, Yang Jun.

Verdens helseorganisasjon (WHO) fester ikke lit til de kinesiske myndighetenes tall, og anslår at 600 omkommer og 45.000 blir skadd i trafikken hver eneste dag i landet.

Den voldsomme økonomiske veksten har bidratt til at stadig flere får råd til bil i Kina, og kaoset langs veiene øker.

I 2004 ble det solgt over to millioner nye biler i Kina, en økning på 15 prosent fra året før. Også i fjor økte trolig bilsalget med mellom 15 og 20 prosent.

PS! Nedgangen til tross, det er fremdeles tryggere å kjøre bil i Norge enn i Kina. I fjor omkom 0,77 per 1000 innbyggere i trafikken i Kina. Tilsvarende tall i Norge, er 0,48 per 1000 innbyggere.