Deprimerte barn og unge bør ifølge eksperter enten gå i terapi eller motta en kombinasjon av terapi og medikamenter. Forskerne ved Stanford University School of Medicine har imidlertid avdekket at mange barn og unge sannsynligvis må nøye seg med bare piller.

Det er kun ett legemiddel – Prozac – som er spesielt godkjent for pasienter under 18 år. Likevel steg også bruken av andre typer lykkepiller.

Forskerne kan ikke fastslå hvorfor bruken har økt, men de antar at det skyldes både økt markedsføring, en oppfatning om at piller er mer effektive enn terapi, samt at det ofte er enklere å spise piller enn å gå i terapi.