De vil sette inn flaggermus for å gjøre myggplagen denne sommeren mindre enn i tidligere år.

Flaggermus blir nemlig svært sultne når det blir varmt i været, og mygg hører til livrettene, sier en tjenestemann i Kielce. Selv de minste eksemplarene av den vanligste flaggermusarten i Polen kan sette til livs 500 mygg i løpet av en enkelt natt.

I byparken i Kielce og langs elva Silnica som renner gjennom byen er det nå hengt opp egne kasser der flaggermusene kan formere seg under lune og trygge forhold. Håpet er at det skal bli svært mange av dem til sommeren, og dermed tilsvarende færre mygg.

(NTB)

MUS MOT MYGG: Flaggermus blir svært sultne når det blir varmt i været, og mygg hører til livrettene. Noe å ha på hytta i varme sommerkvelder?