Selvsagt kan heller ikke de amerikanske kongressrepresentantene lenger ta seg en "french toast" når sulten gnager, men ber de derimot om en "frihets-toast" får de noe å bite i.

For på de tre kafeteriaene i Kongsressbygningene i Washington D.C. er det franske fjernet fra menyen. Så stor er den amerikanske misnøyen med Frankrikes krigsmotstand og trussel om bruk av veto mot en krigsresolusjon mot Irak. Navneendringene har kommet i stand på initiativ fra to republikanske representanter og offisielt gjennomført på en pressekonferanse i en av kongresskantinene i dag, melder CNN.

— Dagens aksjon er en liten men symbolsk handling for å vise hvor sterk misnøye mange i Kongressen føler overfor vår såkalte allierte, Frankrike, sa Bob Ney, republikansk representant fra Ohio. For franskmenn er navnendringene på Capitol Hill neppe egnet til annet enn kanskje et ørlite stikk i stoltheten. Men det er utvilsomt et symbol på noe langt mer alvorlig, nemlig den økende avstanden mellom USA og de europeiske parhestene Frankrike og Tyskland.

Den republikanske representanten Jim Saxton fra New Jersey har fremmet et lovforslag for Kongressen som forbyr amerikansk økonomisk støtte til franske selskaper som vil være med på gjen-oppbyggingen av Irak etter en eventuell krig.

Oppfordring om amerikansk turist- og handelsboikott av Frankrike er andre elementer i forslaget fra Saxton, men majoritetsleder i Representantenes Hus, Texas-republikaneren Tom DeLay, mener på sin side at det slett ikke er nødvendig med noen formelle steg for å signalisere den ameri-kanske misnøyen med Frankrike.

— Vi trenger ikke slå tilbake mot Frankrike. De har isolert seg selv. De har fjernet seg fra enhver form for ansvarlighet i kampen mot terror.

AP Photo