Da justisminister Alberto Gonzales (52) i går bestemte seg for å gå av, var den det fjerde fra den innerste Bush-kretsen som i løpet av få måneder forlot regjeringsapparatet.

I rask rekkefølge har forsvarsminister Donald Rumsfeld, verdensbanksjef Paul Wolfowitz, og Bush' nærmeste rådgiver Karl Rove, kastet kortene.

I likhet med Gonzales har de tilhørt hans nærmeste rådgivere helt siden han ble guvernør i Texas. Felles for dem alle er at de har hørt til hans viktigste allierte i krigen mot terror.

GONZALES HAR VÆRT i sentrum av politiske stormer fra han tiltrådte som en av rådgiverne til presidenten, da Bush flyttet inn i Det hvite hus.

Og verre ble det da han ble justisminister.

Men presidenten har tilsynelatende lukket både øyne og ører for kritikken mot det som etter hvert ble en kontroversiell justisminister. Nå er det ikke uvanlig at kontroversielle regjeringsmedlemmer og rådgivere forlater Det hvite hus og regjeringsapparatet mot slutten av en upopulær presidents periode, men det vi har sett de siste månedene minner mest om en årelating av apparatet rundt Bush.

Anklagelisten mot Gonzales er lang. Det sier sitt at også kongressmedlemmer fra det republikanske partiet har sluttet seg til kravene fra Demokratene om at Gonzales skulle gå av. De mener med andre ord at ikke alt han har foretatt seg er til partiets beste — om han ikke trekker seg.

DE MEST ALVORLIGE anklagene mot Gonzales er at han har spilt en nøkkelrolle i opplegget for krigen mot terror.

Han skrev et notat som åpnet for bruk av tortur i avhørene av personer som ble arrestert mistenkt for å være terrorister, og han motsatte seg at de som satt fengslet på Guantánamo-basen skulle behandles som krigsfanger. Han åpnet for ulovlig telefonavlytting av amerikanske borgere, via det finmaskede avlyttingsnettet til NSA - National Security Agency.

Stein til byrden var det også at han i 2005 og 2006 sparket åtte statsadvokater, syv av dem på samme dag - uten at han var i stand til å redegjøre på en skikkelig måte for Kongressen om hvorfor.

Etter hvert kokte det hele ned til at de ikke hadde vært lojale nok mot Bush-administrasjonen og det republikanske partiet (de fleste var republikanere).

Verst av alt var det kanskje at Gonzales er blitt tatt i - som Demokratene hevder - å ja løyet for Kongressen, blant annet etter at det kom frem at han hadde deltatt aktivt i prosessen mot statsadvokatene, selv om han hadde hevdet at han ikke gjorde det.

BUSH VAR VRED da han fra ranchen i Texas kommenterte avgangen. Han mente at dette var et politisk angrep og at Gonzales var trukket ned i sølen. Det er vel slik man kommenterer når en han kaller «sin beste venn» rammes av politikkens virkelighet.