Tester av hjernen til den fire år gamle melkekua viste seg å være positive. Forskere er likevel forbløffet over dette tilfellet, fordi de mener dyret var for ungt til å kunne bli smittet av fôr med dyrerester som ble forbudt i Danmark fra 1990.

Danmark forbød også fôr med dyrerester i 1997.

Dette foreløpig siste registrerte tilfellet av kugalskap ble oppdaget av gårdeieren selv, på grunn av kuas merkelige oppførsel.

NTB