KENT OLSEN

Berlin

Joschka Fischer (57), Tysklands grønne utenriksminister, skal i dag avhøres som vitne i den såkalte visaskandalen fra Kiev.

Utenriksdepartementet ga rundt årtusenskiftet nye retningslinjer til sine ambassader for utstedelse av innreisevisa til Tyskland — og dermed til EU-landene. De nye, langt mer lempelige betingelsene ble sterkt misbrukt i Kiev i Ukraina, bl.a. av kriminelle menneskesmuglere. Det førte til en strøm av tvangsprostituerte jenter og kvinner til Tyskland, og av tusenvis av mennesker som ville jobbe svart.

Etter at en domstol i sine domspremisser hadde pekt på misbruk og utenriksdepartemental lemfeldighet, fikk den borgerlige opposisjonen nedsatt en parlamentarisk undersøkelseskommisjon. Den nye praksisen ble opphevet for et par år siden.

Direkte på tv

I dag er det Fischers tur til å vitne som departementets sjef. På grunn av valgkamp i den viktige delstaten Nordrhein-Westfalen, der sosialdemokratiske SPD og De Grønne danner en vaklende koalisjon, er Fischer blitt presset til å avgi vitneutsagn raskt.

De sosialdemokratiske og grønne medlemmene av undersøkelsesutvalget fikk samtidig presset igjennom at Fischers vitneavhør skulle sendes direkte på tv, noe som aldri har skjedd før i en slik høring. Det vil si; tidligere viseutenriksminister Ludger Volmer og den tidligere departementssjef - i dag FN-ambassadør - Gunter Pleuger, debuterte fredag med vitneutsagn i en direkte tv-sending.

Presset har økt mot Fischer. Hvis han påtar seg et avgjørende ansvar, har han problemer. Påtar han seg ikke ansvaret, har han ikke ledet sitt departement på en kompetent måte og har med andre ord neglisjert et problem.

Dårligere omdømme

I årevis har den grønne utenriksministeren nytt stor popularitet. Siden visasaken kom frem, er Fischers omdømme blitt dårligere. De siste månedene har politikeren virket utilpass.

Ikke desto mindre regner de røde og grønne parlamentarikerne med at Fischer med sin oratoriske begavelse og politiske teft vil ha fordel av tv-overføring, mobilisere til motangrep, og vinne publikum, dvs. velgerne.

For Fischer dreier saken seg om hans politiske liv. Blir han under avhøret tatt i å ha snakket usant tidligere, vil saken være alvorlig for ham. Et sentralt spørsmål er når Fischer fikk kjennskap til visatabben, og om hans uttalelser til nå holder stikk.

Til syvende og sist dreier saken seg også om kansler Schröders rød-grønne regjering, for Fischer er en avgjørende faktor i den.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

<b>PRESSET:</b> Visaskandalen i Tyskaland har fått Joschka Fischers popularitet til ådale. I dag avhøres han som vitne - direkte på tv. FOTO: REUTERS