Fischer har på nyhetsmagasinet Der Spiegels meningsmålinger lenge vært Tysklands mest populære politiker. Denne populariteten har trolig bidratt til at hans parti De grønne fikk en oppslutning på 8,2 prosent, vel ett prosentpoeng mer enn meningsmålinger hadde spådd.

De grønnes partileder Claudia Roth sa søndag kveld at partiet nå innretter seg på å gå i opposisjon. Dermed mister Tyskland sannsynligvis en utenriksminister som både har vært svært populær blant sine egne landsmenn og høyt respektert i utlandet.

Fischer vil bli spesielt savnet i Midtøsten, skrev nyhetsbyrået AFP søndag. Der har han vist stor balansekunst på stram line mellom EUs tradisjonelt palestinskvennlige linje og den dype respekt og forståelse for Israel som tyskerne har vist i etterkrigstiden.

En konservativ regjering under ledelse av Angela Merkel ville trolig gi Tyskland en mer USA-vennlig utenrikspolitikk, tilføyde AFP. Schröder og Fischer gjorde seg upopulære i Washington ved å si nei til å delta på amerikanernes side i krigen i Irak.