Ulykken skjedde i uværet under tyfonen Fengshen. Mannskapet på 19 besto av fire indiske og 15 filippinske sjøfolk. Fire mennesker ble funnet omkommet, mens resten av mannskapet ble reddet av den japanske kystvakten. De ble brakt til sykehus og behandlet for lettere skader.

"Co-op Venture" er et bulkskip på 68.700 tonn dødvekt og eies av Southern Pacific Holdings of Panama via Kumiai Senpaku i Japan. Skipet drives av norske Tschudi & Eitzen Ship Management som holder til på Lysaker, gjennom deres datterselskap i Singapore. Styreformann i Tschudi & Eitzen-gruppen, skipsreder Axel Eitzen, er på vei til Japan.

Skipet hadde kommet til Kyushu med en last med mais og var i gang med lossingen da havnemyndighetene ba skipet om å forlate havnen fordi tyfonen nærmet seg området.

Skipet hadde 800 tonn tung olje og 68 tonn dieselolje. Det har vært oljelekkasje fra bunntankene etter at skipet brakk i to. På grunn av værforholdene i området er det vanskelig å få satt i gang effektive tiltak mot forurensning, melder Tschudi & Eitzen Shipmanagement.

(NTB)