Flyttingen skal bidra til «økologisk sikkerhet» i området der anlegget er un-der utbygging, ifølge nyhetsbyrået Xin-hua.

Tre kløfter ligger ved Chongqing sør-vest i Kina og kommer til å bli verdens største vannkraftanlegg når det etter planen er ferdig utbygd mot slutten av 2008. Utbyggingen har kostet 25 milliarder dollar, men nå har selv tjenestemenn som er engasjert i prosjektet, begynt å frykte for de økologiske følgene.

Utbyggingen kan komme til å føre til jordskred og erosjon i de bratte skrå-ningene rundt demningen. Det er også frykt for konflikter som følge av mangel på dyrkbar mark.

Prosjektet har ført til at 116 byer og hundrevis av kulturelle minnesmerker er satt under vann. 1,4 millioner mennesker har allerede måttet flytte.

Menneskene som antas å måtte flytte i tiden som kommer, vil bli bedt om å bo-sette seg i forstader omtrent en times kjøretur fra Chongqing, melder kinesiske medier.

Miljøvernere har i lang tid advart mot det kjempemessige anlegget.