I hovretten, som tilsvarer den norske lagmannsretten, ble de fire frikjent med henvisning til at svensk høyesterett i fjor frikjente den kjente pinsepastoren Åke Green for hets mot homofile.

Den saken fikk stor oppmerksomhet fordi den satte søkelys på forholdet mellom hensyn til ytringsfrihet på den ene siden og hensynet til homofile på den andre.

De fire mennene, som er i alderen 19 til 25 år, delte ut flygeblader utenfor en skole i Söderhamn i desember 2004. I teksten var det blant annet påstander om at homofile er en av de viktigste årsakene til spredningen av hiv og aids.

Det var sju personer som spredte flygebladene. Alle ble dømt i tingretten, men fire anket til hovretten og ble altså frikjent.

Delt

Nå har Högsta domstolen, høyesterett, overprøvd frikjennelsen.

De fem høyesterettsdommerne var ikke enige. To av dem ville frifinne de tiltalte og viste til bestemmelsene i Europakonvensjonen om religions— og ytringsfriheten.

I fjor ble den svenske pinsepastoren Åke Green frikjent av svensk høyesterett. Green var tiltalt etter krasse uttalelser i en preken i 2003, der han blant annet sa at «seksuelle abnormiteter er en dyp kreftsvulst på samfunnslegemet.»

Green ble dømt til en måneds fengsel av tingretten, men anket og ble frikjent i lagmannsretten. Riksadvokaten anket til høyesterett, som var enig med lagmannsretten og slo fast at pastorens uttalelser ikke kunne kalles hets mot en folkegruppe. I dommen ble det vist til Europakonvensjonen.

Angrer ikke Pastor Green har nettopp vært i Norge, og i et intervju med Bergens Tidende sier den omstridte pastoren at han ikke angrer på prekenen i 2003.

– Det hadde ikke blitt noen debatt om ikke jeg hadde våget å holde talen slik jeg holdt den, sa pastoren.