Faryab United gjorde ein god figur på Ekebergsletta sist veke. Dei 14 år gamle gutane frå Nord-Afghanistan gjekk vidare til sluttspelet i Norway Cup, etter å ha banka Tertnes 2 frå Bergen 7-0 i puljespelet.

Det var andre år på rad at Faryab United deltok på Norway Cup. I år som i fjor stod Forsvaret for alt det praktiske, og ordna både med flytransport frå Afghanistan og opplegg i Noreg.

Det nesten ingen har visst, er at det eigentleg skulle vore afghanske jenter som sparka ball på Ekebergsletta.

Jentene var i full gang

Den norske ambassaden i Kabul hadde i lang tid arbeidd med å få sendt eit afghansk jentelag til Norway Cup i år.

Gjennom ein organisasjon i Kabul hadde ambassaden funne eit lag som ville reise, og jentene var i full gang med å skaffe seg dei nødvendige dokumenta for å kunne søkje norsk visum.

I mai i år skriv ambassaden til Utanriksdepartementet i Oslo for å få avklara det praktiske ved jentenes oslotur. «Ved en eventuell positiv tilbakemelding vil det være nødvendig at det avklares hvem som skal stå for det administrative opplegget i Oslo», heiter det i brevet. Det blir vist til at Forsvaret ordna dette i fjor. Ambassaden slår fast at dei er positive til reiseplanane.

Tre veker seinare kjem avslaget. UD har vore i kontakt med Forsvarsdepartementet, som koordinerte Norway Cup-deltakinga i fjor. «Fjorårets erfaring var at oppstarten av de arbeidskrevende forberedelsene selv i april var altfor sent», heiter det i brevet.

— Ganske rotete

Korleis har det seg da at Forsvarsdepartementet fleire veker seinare inviterer eit lag med gutar til Norway Cup?

  • Sakshandsaminga har vore ganske rotete, seier major og pressetalskvinne Heidi Kristin Langvik-Hansen i Forsvarsstaben.

Faktum er at departementet, få veker etter å ha avvist jenteplanane, løyver 190.000 kroner for å få eit gutelag frå Faryab til Norway Cup. Ved den norske ambassaden i Kabul er irritasjonen stor over kuvendinga.

Ministerråd Mari Skåre, som er nestsjef ved ambassaden, skriv 9. juli ein sterkt kritisk e-post til sjefen for dei norske styrkane i Afghanistan, oberst Gjermund Eide. Ho meiner det «kan framstå som noe uheldig at dette guttelaget fra Faryab (....) prioriteres fremfor jentelaget fra Kabul, som henvendte seg til norske myndigheter i god tid». Skåre peiker også på at det vil setje presedens dersom det også i år blir henta eit gutelag frå Faryab.

« ... føler meg skikkelig lurt»

Oberst Eide svarer same dag at han er «hundre prosent enig med deg - et jentelag hadde vært mye bedre enn et guttelag». Obersten seier seg like forundra som UD-folka over at det er dukka opp eit gutelag som skal til Oslo: «Jeg må bare si at jeg føler meg skikkelig lurt selv jeg. Hadde ikke hørt om noe fotballag før på lørdag - altså seks dager siden», skriv Eide.

Ambassaden vart sett under press også frå afghansk side for å få sendt gutelaget til Oslo. Ambassadør Kåre R. Aas var i møte med guvernøren for Faryab-provinsen om saka 14. juli. Aas gjorde det der klart for guvernøren at «prosessen knyttet til spørsmålet om deltakelse av Faryab United i Norway Cup var svært kritikkverdig» og «uryddig», ifølgje UDs eige referat.

At planane for gutelaget kom opp etter at jentene hadde fått nei meiner ambassaden «i seg selv var underlig».

Guvernøren tok ut laget

Guvernør Abdul Haq Shafaq ber ambassadøren likevel innstendig om å ordne med visum og reisepapir til gutane. Guvernøren lovar også at han personleg vil stå for laguttaket, for å sikre at ingen søkjer asyl eller prøver å hoppe av i Oslo.

For gutane frå Faryab ordna alt seg på beste vis. Visum kom på plass i rekordfart, og Forsvaret frakta gutane til Oslo. Både forsvarsminister Grete Faremo og helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen var innom for å sjå dei spele. I 32-delsfinala vann afghanarane 3-1 over Tertnes 1 frå Bergen, før dei til slutt møtte overmakta i Grotta FC i 16-delsfinala.

- Kunne dei ikkje sendt begge?

For dei fotballglade jentene i Kabul vart det ingen oslotur.

— Jentene stod verkeleg på for å kome til Noreg, og var skuffa då dei fekk beskjed om at det var for seint, seier Rhianon Bader, som er pressekontakt for idrettsorganisasjonen Skateistan i Kabul. Organisasjonen er norskstøtta og fungerte som kontaktledd mellom dei afghanske fotballjentene og ambassaden.

Bader blir overraska når ho får høyre at eit gutelag frå Faryab fekk reise til Norway Cup med Forsvarets hjelp, etter at jentene hadde fått avslag.

  • Det verkar urettferdig. Kunne dei ikkje ha sendt begge laga? Men det var vel kanskje mindre papirarbeid for militæret, seier Bader.