21 kvinner anklaget Aki Hakkarainen for å ha forsøkt å smitte dem med hiv, og domstolen i Rovaniemi fant tilstrekkelige beviser for at så var tilfelle når det gjaldt 19 av kvinnene.

Domstolen beordret mandag en rettspsykiatrisk vurdering av 25-åringen, før straffeutmåling kan finne sted. Inntil da må han bli sittende i varetekt, ettersom han med stor grad av sannsynlighet ellers vil fortsette «sine kriminelle handlinger», heter det i kjennelsen.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om tolv års fengsel for Hakkarainen, mens kvinnene har fremmet krav om til sammen 4 millioner kroner i erstatning.