Onsdag samlet de EU-kritiske organisasjonene seg utenfor Finlands bank i Helsingfors for å kjempe for den finske marken. Organisasjonene la fram 40 teser for marken og mot euroen. Samtidig ba de om at det avholdes en folkeavstemning i Finland hvor det finske folket kan få anledning til å stemme over om Finland skal avskaffe marken fra nyttår.

Ifølge organisasjonene trenger Finland en egen valuta for å beholde sin nasjonale selvråderett. Marken er også viktig for Finlands økonomiske vekst, mener organisasjonene.

– Gjennom å erstatte marken med euro forsøker man å binde Finland fastere til forbundsstatsprosessen i EU. Bindingen til euroen og godkjenningen av forbundsstatstanken fratar de unge og kommende generasjonene retten til å leve i et selvstendig land, sa organisasjonene.

NTB-FNB