Tallene betyr at 168.000 av landets 5,2 millioner innbyggere var uten jobb i desember.